Vítame Vás na stránke Dunajskostredského hlásnika

Vážený čitateľ!
   Srdečne Vás vítam na webovej stránke Dunajskostredského hlásnika. Aj prostredníctvom tejto webovej stránky sa Mestský úrad dostane bližšie k občanom Dunajskej Stredy. Dostali sme sa bližšie k môjmu cieľu, vytvoriť rýchlu komunikácia medzi mojim úradom a Vami. Prosím napíšte Vaše myšlienky.
   K Vašim službám, JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Najnovšie správy

02.12.2015

Konečne zmizli haldy smeti pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste, na Drevárskej ulici, pri základnej škole Gyulu Szabóa a v osade Čótfa. Mestskej samospráve v Dunajskej Strede sa po- darilo získať od ministerstva životného prostre- dia grant na odstránenie nelegálnych skládok od- padu vo výške 82 650 eur.

 

02.12.2015

V Dunajskej Strede od januára 2016 dochádza k podstatným zmenám v parkovaní a paralelne sa začne postupné vybudovanie dvoch cyklotrás, ktoré prechádzajú mestom – rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí.

 

02.12.2015

Primátor JUDr. Zoltán Hájos na radnici prijal a slávnostne uviedol do funkcie nového študentského primátora.

 

02.12.2015

24. novembra sa konalo siedme, zároveň aj posledné tohoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Najdôležitejším bodom pro- gramu bolo schválenie rozpočtu mesta na rok 2016. Poslanci rozhodli aj o tom, že mestský parkovací systém bude od januára prevádzkovať opäť mestská spoločnosť Mu- nicipal Real Estate s.r.o. Poslanci schválili aj harmonogram zasadnutí na prvý polrok 2016: 16. február, 19. apríl a 28. jún.

 

02.12.2015

Vyznamenali bezplatných darcov krvi nášho regiónu

 

02.12.2015

November 29-én nagyon sokan voltak kíváncsiak a karácsonyi vásár megnyitójára és az ünnepélyes adventi gyertyagyújtásra a Városi Művelődési Központ előtti téren.

 

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology