Aby čierne skládky smeti definitívne zmizli

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 193.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

Aby čierne skládky smeti definitívne zmizli 

 

Konečne zmizli haldy smeti pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste, na Drevárskej ulici, pri základnej škole Gyulu Szabóa a v osade Čótfa. Mestskej samospráve v Dunajskej Strede sa po- darilo získať od ministerstva životného prostre- dia grant na odstránenie nelegálnych skládok od- padu vo výške 82 650 eur.

Podľa projektu vo všetkých štyroch spomí- naných lokalitách čierne skládky sa mali odstrániť do 30. novembra. Na týchto miestach sa na- zhromaždilo celkovo až 2700 ton odpadu, ktorý bol v uplynulých dňoch postupne odvážaný na skládku a časť smeti bude recyklovaná.

Vedenie mesta má snahu urobiť všetko preto, aby sa ilegálne skládky odpadu opäť neobjavili na spomínaných nehnuteľnostiach. Ide aj o po- zemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Pre- to Mestský úrad v Dunajskej Strede zaslal v uply- nulých dňoch majiteľom týchto pozemkov oz- námenie, v ktorom informuje ich o likvidácii čier- nych skládok. Súčasne ich upozorňuje, že maji- teľ nehnuteľnosti má nielen vlastnícke právo, ale zároveň aj povinnosti. Mesto ich požiadalo, aby na svojich pozemkoch vykonali opatrenia na ochranu životného prostredia a zamedzili ďalšiemu znečisteniu prostredia nelegálne uloženým ko- munálnym odpadom. Preto mesto navrhuje, aby svoj pozemok ohradili plotom a pravidelne skon- trolovali. „Zároveň Vás žiadame o súčinnosť pri dodržiavaní zákonnej povinnosti – o umožnenie vykonania prípadnej kontroly zamestnancom príslušných kontrolných úradov zameranej na použitie poskytnutej dotácie”- uvádza sa v liste Mest- ského úradu.

Občania môžu pomôcť

Po vyčistení uvedených lokalít Mestský úrad kladie dôraz na zabránenie opätovného vzniku čiernych skládok. Žiada preto o pomoc aj oby- vateľov, ktorí prípadné ilegálne vyloženie smeti môžu ohlásiť aj anonymne cez systém City Mo- nitor. 

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology