Daltonská škola so zvyšujúcim počtom detí

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 193.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
Na ZŠ Jilemnického ulici vyučujú aj regionálne dejiny

Záver kalendárneho roka je možno o niečo rušnejší aj na ZŠ Jilemnického ulici, než iné obdobia školského roka. Sú to však svojim spôsobom príjemné povinnosti, veď počty žiakov školy neklesajú – práve naopak. Minulý školský rok ukončili s počtom žiakov 536, nový odštartovali s počtom 548. Tým sa vytvorila istá finančná čiastka navyše, ktorá sa zíde na rôzne účely.

Pedagógovia pozorne prehľadávajú katalógy, aby si do 23. decembra, finančnej uzávierky mesta stačili vybrať najpotrebnejšie pomôcky, ktorými chcú ďalej zlepšovať technické vybavenie školy. Bude to investícia do didaktickej techniky, nákupu výukového softvéru, hudobných nástrojov, na doplnenie interaktívnych tabúľ a v neposlednom rade na postupné vymenenie nábytku v triedach. Všetko pre zvyšovanie úrovne vyučovania a starostlivosti o žiakov.

Stabilizovať školu, skvalitniť výučbu a pritiahnuť deti z blízkych sídlisk mesta - to boli prioritné predsavzatia ambiciózneho, mladého telocvikára Petra Gajdoša, keď po paťročnom pôsobení vo Veľkom Mederi a trojročnom učení v Gabčíkove nastúpil v roku 1995 na post riaditeľa ZŠ na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Uplynulo odvtedy 14 rokov a škola má dnes o tretinu viac žiakov, čo nepotrebuje ďaľší komentár. V súčasnosti ju navštevujú žiaci nielen z celého mesta, ale aj z priľahlých obcí. Riaditeľ tvrdí, že je to hlavne zásluha učiteľov školy.

„Sme bežný a súdržný kolektív, ktorého najväčšou devízou je fakt, že každý jeho člen vie, kde stojí a je pritom osobnosťou na svojom mieste. Panuje však medzi nimi aj zdravá súťaživosť a rivalita, veľmi pozorne sledujú, čo robí lepšie ten druhý, aby nové poznatky uplatnil vo svojej práci“ – hovorí riaditeľ Gajdoš. 548 žiakov školy vyučuje 33 pedagógov, celodennú starostlivosť v školskom klube zabezpečuje 10 vychovávateliek. O chutnú stravu sa stará 6 zamestnancov školskej jedálne, o bežný chod školy 1 údržbár a 1 školník.

Výuka cudzích jazykov, informatická výchova a regionálne dejiny – piliermi vlastného školského vzdelávacieho programu.

Škola už od 1. ročníka kladie dôraz na výuku cudzích jazykov. Rodičia a deti si môžu vybrať medzi anglickým, nemeckým a francúzskym jazykom, ako nepovinný predmet je ponúknutý ruský a španielsky jazyk.

Informatická výchova začína v 2. ročníku, na II. stupni je posilnená. Škola má 2 počítačové učebnice, ktoré slúžia na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov a prírodovedných predmetov, ďalej sú vybavené interakívnou tabuľou, čo je prakticky jeden veľký počítač. V popoludňajších hodinách počítačové učebne využívajú žiaci v rámci záujmových krúžkov, žiaci školského klubu a všetci tí, ktorí majú o to záujem. Vo všetkých triedach na I. stupni sú umiestnené počítače, ktoré žiaci využívajú nielen na vyučovacích hodinách, ale aj na spestrenie a spríjemnenie voľného času.

Špecialitou školy je učebný predmet regionálne dejiny. Prostredníctvom vyučovania regionálnych dejín vštepujú deťom kladný vzťah k vlastnému regiónu, rodnému mestu, okresu Dunajská Streda a k celému Žitnému ostrovu.

História Daltonskej školy sa začala písať v roku 2003, prvé kontakty nadviazali v Győri a v Rakúsku, kde už mali v tejto výuke bohaté skúsenosti. V roku 2005 ZŠ na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede sa stala pilotnou školou na školenie pre Trnavský kraj a všetky školy, ktoré prejavili záujem.

Na medzinárodnej konferencii v máji v Brne ZŠ na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede ako prvá škola na Slovensku prevzala oficiálny certifikát Daltonskej školy. Dalton vychováva žiakov k samostatnosti, spolupráci a tolerancii. Pre deti vytvára tvorivé, pracovné prostredie. Deti to prijali, rodičia tiež. Tomu je prispôsobený rozvrh hodín, aj samotné triedy.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA SKVALITNENIE VYUČOVANIA

Škola bola úspešná aj v projektoch Revitalizácia školských jedální, Jazykové laboratória, E-vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, Otvorená škola – oblasť športu. Najvýznamnejším projektom je rekonštrukcia školy, ktorá bola daná do užívania v roku 1982. V budúcom roku v rámci veľkej rekonštrukcie s investičným rozpočtom 1, 287 milióna EUR zo zdrojov EÚ sa realizuje výmena okien, dodatočné zateplenie budovy, rekonštrukcia hlavného vchodu, rekonštrukcia systému ústredného kúrenia, výmena radiátorov a zriadenie vlastnej kotolne. Od rekonštrukcie si sľubujú úsporu nákladov na energiu ročne až 20–30 tisíc EUR a v neposlednom rade peknú a modernú školu v novom šate.

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ O žIAKOCH V ŠKOLSKOM KLUBE

Aby škola uľahčila prácu rodičom, žiakom venuje maximálnu celodennú starostlivosť v školskom klube. Spolupráca s učiteľmi I. stupňa je vynikajúca. Vďaka tomu rodič má záruku a istotu, že o dieťa je postarané aj v čase, kedy sa mu sám nemôže venovať. V systéme celodennej starostlivosti 1. ročníky sú samostatné, vyššie ročníky sú rozptýlené. Prváci a druháci majú samostatné oddelenie, aby pedagógovia mohli pomáhať deťom tým viac, čím je dieťa mladšie, čím do nižšieho ročníka chodí, najmä ak ide o deti, ktoré prichádzajú z maďarských rodín. Podľa riaditeľa škola akceptuje, že žijeme na národnostne zmiešanom území. Cez prestávky, na telesnej výchove, v školskom klube deti bežne rozprávajú medzi sebou v materinskom jazyku. – “My im to
nebudeme zakazovať, nech kľudne rozprávajú po maďarsky, nie sú tu národnostné problémy. Našim cieľom je, aby sa deti cítili v škole dobre a bezpečne” – dodáva na záver

Peter Gajdoš, riaditeľ ZŠ na
Jilemnického ulici.

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology