Mestské dotácie budú meškať

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.

Mestské dotácie budú meškať

Mestské zastupiteľstvo neschválilo záverečný účet Dunajskej Stredy na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 8. apríla tretíkrát v roku 2014. Primátor JUDr. Zoltán Hájos rokovanie otvoril o 14,00 hodine a posledná interpelácia odznela krátko pred dvadsiatou hodinou. Poslanci frakcie Most-Híd a nezávislí mali rôzne námietky a nepodporili schválenie záverečného účtu mesta za rok 2013. Preto nebola možná ani zmena rozpočtu mesta na rok 2014, ani preskupenie vlaňajšieho prebytku do rozpočtu na tento rok, okrem iného ani čiastky na podporu DAC-u. Nakoľko nedošlo ku zmene tohtoročného rozpočtu, zasadnutie nemohlo rozhodovať ani o mestských dotáciách na kultúru a šport, ktoré presahujú tisíc eur. V úvode rokovania predseda šachového klubu, György Petényi informoval o najnovšom triumfe dunajskostredských šachistov (viac na str. 11.) Následne sa začala rozprava k jednotlivým bodom programu. Diskusia k záverečnému účtu mesta trvala dve hodiny. Predkladateľ materiálu primátor Zoltán Hájos pripomenul: vedenie mesta vlani nevyhovelo výzve slovenskej vlády na prijatie úsporných opatrení, nakoľko tie by znamenali prepúšťania a znížila by sa aj kvalita služieb, ktoré mesto poskytuje obyvateľom. Napriek nižším zdrojom Dunajská Streda uzavrela rok 2013 s prebytkom 534 tisíc eur. Primátor považoval za úspech zníženie zadĺženosti mesta na 28 percent. Vymenoval najdôležitejšie investície v roku 2013:odovzdanie Spoločenského domu v Malom Blahove, dve nové detské ihriská, rekonštrukcia ihriska s umelým trávnikom v parku oddychu, obnova budovy Perfects, rozvoj mestskej hromadnej dopravy, rekonštrukcia informačného systému mestského úradu, rozšírenie cintorínu na Malodvorníckej ceste, zateplovanie obytných domov na Vámbéryho námestí. Hlavný kontrolór mesta, Zoltán Fekete poukázal na to, že zo zákona minimálne 10 percent sa má preskupiť do rezervného fondu, avšak podľa návrhu celý prebytok mal byť pridelený do rezervného fondu. Hlavný kontrolór doporučil schváliť záverečný účet, ktorý odobril aj nezávislý auditor. Poslanci za klub Most-Híd a nezávislých v rozprave sformulovali viac námietok. Podľa predsedu finančnej komisie, Zsolta Bindicsa poslanci mali rozhodovať o tých zmenách rozpočtu v celkovej výške takmer 60 tisíc eur, o ktorých rozhodol primátor vo vlastnej kompetencii. Podľa vedúceho frakcie, Mariána Ravasza sa mesto v prípade rozšírenia maloblahovského cintorína snažilo obísť verejné obstarávanie, preto vyzval hlavného kontrolóra, aby prešetril, či nedošlo k porušeniu zákona.
Vytýkal ďalej úhradu 500 eurovej položky, ktorá sa týkala jarmoku a bola uhradená neskôr. Vedúci finančného odboru Zoltán Pápay v odpovedi poukázal na to, že kritizovaná čiastka sa týkala úhrady tradičných konzumných lístkov pre členov klubu dôchodcov a účinkujúcich hostí a umelcov, o ich presnom počte sa dopredu nevedelo. Poslanec M. Ravasz považoval údaje v záverečnom účte zmanipulované, čo Z. Pápay kategoricky odmietol.
Nezávislého poslanca vo frakcii Most-Híd, Zoltána Bugára zaujímalo, ako sa uhrádzajú účty za odvoz komunálneho odpadu a ako sa kontroluje pravdivosť údajov firmy, ktorá túto zmluvnú službu vykonáva. Podľa neho Dunajská Streda v porovnaní s inými mestami platí viac za odvoz odpadu. O primátorovi povedal, že je nemohúcny, alebo robí to úmyselne, že nepredložil návrh na zriadenie zberného dvora. Primátor obvinenie odmietol a poukázal na to, že mestský pozemok, na ktorom mal byť zriadený zberný dvor, je predmetom súdneho sporu. Rozhodnutie je preto v rukách poslancov, aby rozhodli o kúpe najvhodnejšieho pozemku na tento účel, ale zatiaľ nepodporili ani jednu z predložených alternatív.
V rozprave záverečného účtu nezávislá poslankyňa z frakcie Most-Híd Ágota Antal súrila nezávislý audit, hoci i vlaňajšie účtovníctvo kontroloval auditor, vybraný na základe výberového konania. V diskusii odznelo mnoho poznámok a otázok, ktoré podľa primátora poslanci mali predniesť v odborných komisiách, ale chápe ich, veď v komisiách nie sú kamery. V. Benkóczki (Most-Híd) sa zaujímal o to, prečo mesto hradilo opravu parkovacích automatov, ktoré sprevádzkovala súkromná firma, ale ako vysvitlo, čiastku za opravu poškodených automatov refundovala poisťovňa. A. Dakó (Most-Híd) povedal, nepodporuje schválenie záverečného účtu a opýtal sa hlavného kontrolóra, či aj naďalej trvá na návrhu schváliť záverečný účet. Z. Fekete uviedol: kto si prečíal jeho zdôvodnenie, ten vie, na aké konkrétne korekcie upozornil vedenie mesta a s prihliadnutím na tieto body navrhuje prijatie záverečného účtu. Vedúci frakcie SMK, László Szabó apeloval na zákon, podľa ktorého záverečný účet treba prijať, a to s výhradami alebo bez nich, preto navrhol stiahnutie bodu z programu. Jeho návrh však väčšina neprijala. Nakoniec správa bola zamietnutá, za hlasovalo 11 a proti 9 poslancov. Preto museli stiahnuť z programu nasledujúci bod, zmenu rozpočtu na rok 2014. Dôsledkom tohto rozhodnutia poslancov za frakciu Most-Híd a nezávislých bude meškať napr. rekonštrukcia jedálne ZŠ na Vámbéryho ulici ako aj oprava komunikácie na Hviezdoslavovej ulici.
Platené parkovanie bolo predmetom dvoch bodov rokovania. Ako sme už o tom informovali na februárovom zasadnutí poslanci schválili, aby parkovací systém v meste od apríla prevádzkoval mestský podnik Municipal Real Estate DS s. r. o. Túto službu do konca marca vykonávalo zmluvne DS Parkovacie družstvo. Primátor s cieľom predísť právnemu vákuu rozhodol o predĺžení tejto zmluvu s nezmenenými podmienkami o jeden mesiac, teda na celý apríl, aby bez problémov mohlo vstúpiť do platnosti nové nariadenie o nových tarifách. Nariadenie poslanci schválili: 17 hlasov za, 1 proti a traja sa zdržali. Odobrili návrh A. Dakóa a držitelia Vernostnej karty od roku 2015 budú platiť za ročnú parkovaciu kartu 70 eur (namiesto navrhovaných 80 eur), za polrok 40, za štvrťrok 20 eur, pričom hodinová sadzba bude 40 centov. Avšak návrh primátora na prechodné riešenie plateného parkovania vyvolal búrlivú diskusiu. V. Benkóczki vytýkal, že Z. Hájos svojim rozhodnutím dáva možnosť zarobiť si súkromnej firme ešte o mesiac ďalej a inicioval, aby záležitosť prešetril kontrolór, čo aj prijali. V záverečnom hlasovaní neprijali návrh primátora: 9 poslanci hlasovali za, 9 proti, 4 sa zdržali (Ďalšie informácie na str. 5.). Na zasadnutí poslanci rozhodli o poslancoch, ktorých mesto deleguje do vedúcich orgánov futbalového klubu FK DAC 1904 a.s.

 

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology