Po minúte ticha 15 bodov na programe

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.

Po minúte ticha 15 bodov na programe

Tohoročné 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začalo 30. septembra netradične: minútou ticha si pripomenuli brutálny policajný zásah 1. novembra 2008. na ligovom zápase DAC – Slovan. Z iniciatívy poslanca za SMK A. Karaffu vzdali hold aj vojnovým obetiam, poslanci totiž určili 2. november ako mestský pamiatkový deň všetkých vojakov a civilov padlých v 1. a v 2. svetovej vojne.

Zasadnutie mestskej samosprávy potom pokračovalo prerokovaním 15-ich bodov. Zasadnutie viedol primátor JUDr. Zoltán Hájos. Došlo k zúženiu pôvodne navrhnutých bodov, nakoľko na návrh Ágoty Antal (nezávislá) bolo odročené prerokovanie odpredaja pozemku na Veľkoblahovskej ceste v prospech spoločnosti Medicus AFK s.r.o. s tým, že zainteresované strany budú ešte viesť rokovania. Poslanci sa zaoberali aj s návrhom dodatku k sadzobníku vstupného a úhrad za užívanie športových zariadení v správe mesta. Výšku vstupného poslanci ponechali na úrovni, ako odsúhlasili 26. júna, pozmenili iba časové intervaly. Tí, čo doteraz platili za užívanie mestskej športovej haly od 13-tej ho 17-tej hodiny 5 eúr, podľa schváleného návrhu od 1. novembra platia iba 5 eúr aj do 20-tej hodiny, kým predtým táto sadzba už bola vyššia, platilo sa 15 eúr. Po novom úhrada 15 eúr sa platí za užívanie haly až po 20.00 do 22.00 hod. Na programe bola aj petícia obyvateľov za zrušenie VZN mesta o určení výšky a spôsob úhrady príspevku za poskytovanie stravy v jedálňach školských a predškolských zariadení. Mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora predložiť na nasledujúce zasadnutie nový návrh VZN, ktorý počíta s úhradou režijných nákladov podľa počtu odobratých jedál.
Na rokovaní všetkých 21 poslancov jednomyseľne súhlasilo s návrhom na zástupcov mesta v štatutárnych orgánoch stopertcentnej mestskej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. sídliacej v budove Perfects. Odobrili návrh na nomináciu konateľa spoločnosti inžiniera Alexandra Kürthyho, do dozornej rady boli nominovaní Zoltán Bugár (nezávislý vo frakcii Most-Híd) a Rudolf Érsek (Most-HíD). Úlohou tejto mestskej dcérskej spoločnosti bude zabezpečenie čistoty mesta a údržba mestskej zelene na verejných priestranstvách. (K tejto téme sa vyjadrí nižšie aj primátor Z. Hájos.) Poslanec za Most-Híd Alexander Dakó v rozprave k tomuto bodu nevystúpil, ale po rokovaní pre DH uviedol nasledovné: „V Dunajskej Strede sa po 20-tich rokoch skončí jedna éra, počas ktorej túto činnosť vykonávala súkromná firma. Táto záležitosť má za účel usporiť na nákladoch. Som presvedčený o tom, že mesto vo svojej vlastnej réžii si to dokáže vyriešiť oveľa lacnejšie. Usporené sumy mesto môže venovať na iné účely, na zriadenie parkovacích miest, na obnovu škôl. Vítame tento spoločný krok. Potvrdilo sa to, čo sme hovorili už v roku 2010 na zasadnutí zastupiteľstva, že pre mesto je oveľa výhodnejšie, ak kosenie zelene na verejných priestranstvách bude vykonávať vo vlastnej réžii.” Padlo rozhodnutie aj o tom, že mesto odkúpi za polovičnú cenu budovu ponúknutú Obvodným úradom na Kračanskej ceste, ktorú zrekonštruujú z grantov od Európskej únie. Sumu potrebnú na odkúpenie nehnuteľnosti mesto získa z odpredaja nehnuteľností pre spoločnosť ZSE Distribúcia a.s.. V tejto budove mesto plánuje zriadiť komunitné centrum pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ktoré pre odpor obyvateľov Malého Blahova v tejto mestskej časti mesto nezrealizuje. Po rekonštrukcii budovy by jej prízemnú časť mohli využiť na provizórnu noclaháreň pre bezdomovcov v zime a na poschodí by boli školiace miestnosti pre Rómov.
Poslanecký zbor jednomyselne podporil aj návrh na predloženie žiadosti v rámci výzvy Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov. Mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na tento účel. Požadovaná výška dotácie je 79 tisíc eúr, z toho výška spolufinancovania 3 950 eúr. V šiestich podprogramoch by seniori mohli zdokonaliť svoje počítačové znalosti, získať základy anglického a nemeckého jazyka, mohli by sa zúčastniť tréningov pamäti, cvičenia jógy v celkovom počte 240 osôb.
Posledné tohoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 4. decembra.

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology