Školské zápisy sa skončili

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 193.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 Školské zápisy sa skončili

 

V uplynulých dňoch sa konali slávnostné zápisy prvákov v troch dunajskostredských základných školách. Počty zapísaných ešte nie sú konečné, ale veľké zmeny už nemož- no očakávať.

Na ZŠ Ármina Vámbéryho 31. januára bu- dúcich prváčikov vítali veselým programom a hrami. Nečudo, že na zápis prišlo veľa detí, jed- ná sa totiž o školu, ktorá predbehla v hodno- tení INEKO celý rad slovenských a maďarských škôl a s bodovým hodnotením 6,3 sa stala dru- hou najlepšou základnou školou v Trnavskom kraji. Tento výsledok je porovnateľný s hod- notením druhej najlepšej školy v Bratislave a Bratislavskom kraji, so ZŠ na Novohradskej uli- ci (6,8). Doteraz bolo do ZŠ Vámbéryho zapí- saných 72 detí, teda v septembri môžu otvoriť tri triedy. S otvorením nultého ročníka sa ne- počíta. Z množstva zaujímavých projektov ria- diteľ školy János Masszi upriamil pozornosť na pohybovú terapiu pre žiakov nižších roční- kov s veľmi pozitívnym výsledkom.

 

Cirkevná škola Sv. Jána má už 10 detí, teda môžu otvoriť jednu triedu. Výhodou malých tried je, že sa venuje viac času a pozornosti de- ťom – zdôraznila pre DH zástupkyňa školy Margaréta Hozák. Ako dodala, mnohí si ešte aj dnes mylne myslia o cirkevnej škole, že sa tu žiaci viac modlia ako učia. „Každý sa môže presvedčiť o tom, že sme taká istá škola, ako ostatné a naše deti obstoja všade. Každá ná- všteva je u nás vítaná.“

Dňa 11. februára sa konal slávnostný zápis na základnej škole na Jilemnického ulici, kto- rá získala vo vlaňajšom hodnotení INEKO 4,1 bodov. Detí bolo opäť neúrekom, podobne ako vlani, keď pre 75 deti otvorili 3 triedy. Na zá- klade predbežných údajov sa očakával obdobný záujem, ale v skutočnosti bolo zapísaných ove- ľa viac, až 124 detí. Podľa riaditeľa Petra Gaj- doša dozrelo ovocie ich práce. Ako dodal, pô- vodne rátali len s troma triedami, s takýmto zá- ujmom sa nepočítalo. 

  

 

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology