Ponuka aktivít CVČ na letné prázdniny

Ponuka aktivít CVČ na letné prázdniny

Tábory a odborné sústredeniana leto 2010

Dunajskostredské Centrum voľného
času ponúka pestrú a príťažlivú
prázdninovú činnosť a organizuje
rôzne aktivity voľného času – tábory,
sústredenia s odborným a rekreačným
zameraním, ktoré umožňujú
deťom zmysluplne a aktívne
stráviť časť prázdnin v kolektíve svojich
rovesníkov pod vedením odborných
pedagogických zamestnancov.
O nasledujúcich aktivitách
centra informoval DH riaditeľ Mgr.
Ondrej Csiba .

Mestský remeselnícky tábor – I. turnus
Városi kézműves tábor – I. turnus (6. 7. - 9. 7. )

Miesto / helyszín: CVČ Dunajská Streda, helyszín: Dunaszerdahely, Városi Szabadidőközpont
Poplatok / részvételi díj: 24,- € (6,-€/dieťa/deň),
prihlášky/ jelentkezés: do 25. 6. 2010, e-mail: uhercvc@gmail.com
- v cene je poistenie detí, obed v školskej jedálni, potrebný materiál a pomôcky, vstupné, občerstvenie, zdravotnícky materiál, ceny na súťaže a výlet
- az ár magában foglalja a biztosítást, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit, az ebédet az iskolai étkezdében, a belépőjegyeket, az üdítőt, az egészségügyi felszerelést, a verseny díjainak és a kirándulásnak a költségeit.

Mestský remeselnícky tábor – II. turn.
Városi kézműves tábor – II. turn. (19. 7. - 23. 7.)

Miesto/helyszín: CVČ Dunajská Streda, helyszín: Dunaszerdahely, Városi Szabadidőközpont
Poplatky / részvételi díj: 30,- (6, €/dieťa/deň)
Prihlášky / jelentkezés: do 25. 6. e-mail: uhercvc@gmail.com
- v cene je poistenie detí, obed v školskej jedálni, potrebný materiál a pomôcky, vstupné, občerstvenie, zdravotnícky materiál, ceny na súťaže a výlet
- az ár magában foglalja a biztosítást, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit, az ebédet az iskolai étkezdében, a belépőjegyeket, az üdítőt, az egészségügyi felszerelést, a verseny díjainak és a kirándulásnak a költségeit.

Mestský výtvarný a keramický tábor – I. turnus
Városi rajz- és kerámiatábor – I. turnus (12. 7. - 16. 7.)

Miesto/helyszín: CVČ Dunajská Streda a okolie
Poplatky / részvételi díj: 25,- € (5,-€/dieťa/deň)
Prihlášky / jelentkezés: do 25. 6. e-mail: dkrascs@gmail.com
- v cene je poistenie detí, potrebný materiál a pomôcky, obed v školskej jedálni, vstupenky, občerstvenie, súťažné ceny, deti budú mať k dispozícii hrnčiarsky kruh a keramickú pec.
-az ár magában foglalja a biztosítást, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit, az ebédet az iskolai étkezdében, a belépőjegyeket, az üdítőt, a díjakat, a gyerekeknek fazekaskorong és égetőkemence áll a rendelkezésére.

Mestský výtvarný a keramický tábor – II. Turnus
Városi rajz- és kerámiatábor – II. Turnus /19. 7. - 23. 7. /

Miesto/helyszín: CVČ Dunajská Streda
Poplatky / részvételi díj: 25,- € (5,-€/dieťa/deň)
Prihlášky / jelentkezés: do 25. 6. e-mail: dkrascs@gmail.com
- v cene je poistenie detí, obed v školskej jedálni, potrebný materiál a pomôcky, vstupné, občerstvenie, zdravotnícky materiál, ceny na súťaže
- az ár magában foglalja a biztosítást, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit, az ebédet az iskolai étkezdében, a belépőjegyeket, az üdítőt, az egészségügyi felszerelést, a versenyek díjait.

Mestský letný športový tábor – I. turnus
Városi sporttábor – I. turnus (6. 7. - 9. 7.)

Miesto / helyszín : CVČ Dun. Streda a okolie
Poplatky / részvételi díj: 24,-€ (6,-€/dieťa/deň)
Prihlášky / jelentkezés: do 25. 6. e-mail: csillacvc@gmail.com
- v cene je poistenie detí, potrebný materiál a pomôcky, obed v školskej jedálni, vstupenky, občerstvenie, ceny na súťaže, zdravotnícky materiál, vstupné do plavárne, 2x výlet
- az ár magában foglalja a biztosítást, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit, az ebédet az iskolai étkezdében, a belépőjegyeket, az üdítőt, az egészségügyi felszerelést, a versenyek díjait, belépőjegyet az uszodába, két kirándulást.

Mestský letný športový tábor – II. turn.
Városi sporttábor – II. Turn. (19. 7. -23. 7.)

Miesto / helyszín: CVČ Dunajská Streda a okolie
Poplatky / Részvételi díj: 30,-€ (6-€/dieťa/deň)
Prihlášky/ jelentkezés: do 25. 6. 2010 e-mail: csillacvc@gmail.com
- v cene je poistenie detí, potrebný materiál a pomôcky, obed v školskej jedálni, vstupenky,
občerstvenie, ceny na súťaže, zdravotnícky materiál, vstupné do plavárne, 2x výlet
- az ár magában foglalja a biztosítást, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit,
az ebédet az iskolai étkezdében, a belépőjegyeket, az üdítőt, az egészségügyi felszerelést, a versenyek díjait, belépőjegyet az uszodába, két kirándulást.

Letná futbalová škola – I. turnus ( 8 ročné deti)
Városi focisuli – I. turnus (8 éveseknek) (9. 8. - 13. 8.)

Miesto / helyszín: CVČ Dunajská Streda a umelý trávnik
Poplatky / részvételi díj: 25,- € (5,-€/dieťa/deň)
Prihlášky / jelentkezés: do 18. 6. e-mail: itakacs@zoznam.sk
- v cene je poistenie detí, obed v školskej jedálni, pitný režim a masér, materiál a pomôcky, tríčko pre účastníka s logom CVČ, zdravotnícky materiál
- az ár magában foglalja a biztosítást, az ebédet az iskolai étkezdében, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit, a napi ivóvízszükségletet, a masszőrt, trikót a szabadidőközpont logójával, az egészségügyi felszerelést.

Letná futbalová škola – II. turnus (6 – 7 ročné deti)
Városi focisuli – II. turnus (6-7 éveseknek) (6. 8. - 20. 8.)

Miesto / helyszín: CVČ Dunajská Streda a umelý trávnik
Poplatky / részvételi díj: 25,- € (5,-€/dieťa/deň), e-mail: lepescvc@gmail.com
Prihlášky/ jelentkezés: do 18. 6. 2010
Počet účastníkov: 32
- v cene je poistenie detí, obed v školskej jedálni, pitný režim a masér, materiál a pomôcky, tričko pre účastníka s logom CVČ, zdravotnícky materiál
- az ár magában foglalja a biztosítást, az ebédet az iskolai étkezdében, az anyagfelhasználás és a segédeszközök költségeit, a napi ivóvízszükségletet, a masszőrt, trikót a szabadidő-központ logójával, az egészségügyi felszerelést.

Mestská letná futbalová škola – III. turnus (deti z materských škôl)
Városi focisuli – III. Turnus –óvodásoknak (3. 8. - 23. 8.)

Miesto / helyszín: CVČ Dunajská Streda a umelý trávnik
Poplatky részvételi díj: 20,-€ (5,- €/dieťa/deň)
Prihlášky/ jelentkezés: do 18. 6. 2010, e-mail: lenarth.cvc@gmail.com
Bližšie informácie / bővebb információk: tel. č.: 031/5522574, fax:
031/5522574, www.cvc-szikds.sk, skola@cvcds.edu.sk
Zraz detí/ találkozás: denne/naponta o 7,30 hod. CVČ – Szabadidőközpont,
Alžbetínske nám. 1203/7, 929 01 Dunajská Streda
- trvanie táborov a sústredení: denne od 8,00 do 16,00 hod.
- a táborok és foglalkozások naponta 8.00 – 16.00 óra között

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology