Úradná tabuľa

  •  
  • 1 z 16
  • >
o mieste uloženia písomností.
15.01.2015 Úradná tabuľa
o zrušení záznamu o trvalom pobyte.
15.01.2015 Úradná tabuľa
stavebného odboru.
14.01.2015 Úradná tabuľa
V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad...
26.01.2015 Hivatalos közlemények
Západoslovenská distribučná a.s.
20.01.2015 Úradná tabuľa
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo...
13.01.2015 Úradná tabuľa
Primátor mesta Dunajská Streda oznamuje, že dňa 17.12.2014 (streda)  "stránkové hodiny primátora" pre spoluobčanov sa...
16.12.2014 Úradná tabuľa

Mestské správy

08.01.2015 Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda srdečne pozýva Vás a Vašich priateľov na 6. dobročinný Ples mesta Dunajská Streda dňa 14. februára 2015 o 19.00 hodine. Miesto: Mestská...
15.12.2014 Mestské správy
Oznámenie   Delegačné listiny politických strán, hnutí na členov a náhradníkov okrskových komisií pre hlasovanie v referende v meste Dunajská Streda sa preberajú v...
28.01.2015 Mestské správy
Zasnežené chodníky a cestné komunikácie s námrazou sú zdrojom rôznych úrazov. Preto mestská samospráva Dunajskej Stredy žiada a zároveň si dovoľuje upozorniť občanov,...
23.01.2015 Mestské správy
Samospráva mesta sa aj tento rok stará v zime o bezdomovcoch žijúcich v meste. Pre ľudí bez strechy nad hlavou otvorili v decembri na Malodvorníckej ceste útulok, kde im...
23.01.2015 Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo  na decembrovom plenárnom zasadnutí schválilo novelizované VZN č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na...
20.01.2015 Mestské správy
V Dunajskej Strede v týchto dňoch už začali doručovať nové Vernostné karty. Platnosť doterajšej karty vyprší koncom januára. Kartu automaticky dostanú občania s trvalým...
14.01.2015 Mestské správy
Štatistika obyvateľstva 2014  Odbor evidencie obyvateľstva MsÚ pripravil v prvých dňoch roku 2015 štatistiku obyvateľstva mesta. Počet obyvateľov Dunajskej Stredy vlani...
Vernostná karta
Vernostná karta

Držiteľ vernostnej karty má nárok na poskytnutie nasledovných zliav. Výhody poskytnuté majiteľom Vernostnej karty.

Priamy prenos
Priamy prenos

Kliknutím môžete sledovať priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

Úvod

Verzia pre tlačPoslať e-mailom