Úradná tabuľa

  •  
  • 1 z 15
  • >
Výzva Mestský úrad - odbor finančný a evidencie majetku toutou cestou upozorňuje obyvateľov, ktorí majú nedoplatky na...
30.11.2015 Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.
29.06.2015 Úradná tabuľa
Stavebného odboru.
28.09.2015 Úradná tabuľa
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
29.01.2016 Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti
25.01.2016 Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
25.01.2016 Úradná tabuľa
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia...
04.01.2016 Úradná tabuľa
   Samospráva mesta Dunajská Streda  a Komisia pre šport a telesnú kultúru Mestského zastupiteľstva  si Vás a Vašu...
18.12.2015 Hivatalos közlemények
Primátor JUDr. Zoltán Hájos zvoláva  9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, na ktoré s úctou...
20.11.2015 Úradná tabuľa

Mestské správy

25.01.2016 Mestské správy
(Zdroj: Webstránka mesta Dunajská Streda) - Na webovej stránke mesta je zverejnené úplné znenie VZN č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...
11.01.2016 Mestské správy
„Domov je miesto, kde ťa čakajú.“ (Albert Vass) Vážení Dunajskostredčania, roztrúsení po svete! Na svete je mnoho miest, kde sa človek môže cítiť dobre, no skutočný...
03.02.2016 Mestské správy
Možnosť dotácií z rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj zverejnil výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja, ktoré budú poskytnuté na...
29.01.2016 Mestské správy
    Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v...
25.01.2016 Mestské správy
Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015 v porovnaní s rokom  2014  zvýšil o 126 osôb. K 31. decembru 2015  podľa údajov evidencie obyvateľstva Mestského...
21.01.2016 Mestské správy
Žitnoostrovné múzeum onedlho opäť otvorené   Stála expozícia Žitnoostrovného múzea v Žltom kaštieli bude 2. februára 2016 pre verejnosť opäť sprístupnená. Múzeum čaká...
15.01.2016 Mestské správy
Zápis prváčikov do základnej školy bude neskôr   Pre novelu školského zákona sa zmenil termín zápisu detí do školy: od tohto roku sa zápis prvákov nekoná v období od...
Vernostná karta
Vernostná karta

Držiteľ vernostnej karty má nárok na poskytnutie nasledovných zliav. Výhody poskytnuté majiteľom Vernostnej karty.

Priamy prenos
Priamy prenos

Kliknutím môžete sledovať priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

Úvod

Verzia pre tlačPoslať e-mailom